Aktualności

Strona główna>Aktualności>
25 25 marca 2020

Północna część połączenia gazowego Polska-Litwa bliżej realizacji

2020-03-25T09:51:51+01:00

W dniu 20 marca 2020 r. zawarliśmy dwie umowy dotyczące północnego odcinka interkonektora gazowego Polska-Litwa (GIPL). Pierwsza dotyczy nadzoru inwestorskiego dla tej inwestycji a drugą z umów nasza spółka podpisała z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania 3 o długości ok. 47 km w powiecie suwalskim i sejneńskim w woj.

Północna część połączenia gazowego Polska-Litwa bliżej realizacji2020-03-25T09:51:51+01:00
19 19 marca 2020

Na odcinku południowym prace wycinkowe dobiegają końca

2020-03-19T08:47:31+01:00

Zakończyła się wycinka na terenach nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Trwają prace związane z wycinką drzew i krzewów na terenach pozostałych nieruchomości na których rosną drzewa, w tym na gruntach Właścicieli prywatnych. Planowany termin zakończenia głównych prac wycinkowych potrwa do końca marca 2020r.,

Na odcinku południowym prace wycinkowe dobiegają końca2020-03-19T08:47:31+01:00
12 12 marca 2020

UWAGA! Odwołane spotkania informacyjne z mieszkańcami

2020-03-12T12:13:10+01:00

GAZ-SYSTEM informuje, iż zaplanowane na najbliższe dwa tygodnie spotkania informacyjne z mieszkańcami na terenie inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsług” niestety muszą zostać odwołane. Zmiana terminu jest podyktowana potencjalnym zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19.

UWAGA! Odwołane spotkania informacyjne z mieszkańcami2020-03-12T12:13:10+01:00
9 9 marca 2020

Kolejny cykl spotkań z mieszkańcami na odcinku północnym

2020-03-09T14:26:45+01:00

Na początku 2020 roku GAZ-SYSTEM S.A rozpoczął cykl spotkań informacyjnych dedykowanych dla Właścicieli nieruchomości, na których realizowana będzie budowa gazociągu Polska-Litwa. O terminach spotkań informujemy Włodarzy Gmin dedykowanymi pismami oraz na dostępnych stronach internetowych. Spotkania będą prowadzone sukcesywnie we wszystkich gminach i zakończą się na przełomie pierwszego i drugiego

Kolejny cykl spotkań z mieszkańcami na odcinku północnym2020-03-09T14:26:45+01:00
6 6 lutego 2020

Spotkania z mieszkańcami

2020-02-06T14:57:57+01:00

W styczniu na północnym odcinku gazociągu Polska – Litwa GAZ-SYSTEM rozpoczął spotkania z mieszkańcami. Strategiczna inwestycja budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, tj. odcinek północny gazociągu Polska – Litwa wszedł

Spotkania z mieszkańcami2020-02-06T14:57:57+01:00
3 3 lutego 2020

Wizja terenowa potencjalnych wykonawców prac budowlanych – odcinka południowego

2020-02-03T10:00:45+01:00

W dniach 20-21 stycznia przeprowadzono wizję terenową trasy gazociągu dla potencjalnych oferentów prac budowlanym  biorących udział w postępowaniu przetargowym. Objazd trasy odbył  się w miejscach trudnych pod względem technicznym, technologicznym lub lokalizacyjnym. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 27 firm zainteresowanych realizacją inwestycji.  Celem wizji było zapoznanie wykonawców z obszarem newralgicznym, na

Wizja terenowa potencjalnych wykonawców prac budowlanych – odcinka południowego2020-02-03T10:00:45+01:00
9 9 grudnia 2019

Gazociąg Polska – Litwa z kompletem pozwoleń na budowę

2019-12-09T11:30:21+01:00

GAZ-SYSTEM uzyskał wszystkie decyzje lokalizacyjne oraz pozwolenia na budowę dla 343 km transgranicznego połączenia gazowego z Litwą (GIPL), wraz z rozbudową tłoczni w Hołowczycach.

Gazociąg Polska – Litwa z kompletem pozwoleń na budowę2019-12-09T11:30:21+01:00