Plan realizacji odcinka południowego

Przedstawiamy harmonogram prac związanych z odcinkiem południowym.