INFORMACJE PRASOWE

05.09.2019 – Południowy odcinek gazociągu Polska – Litwa z pierwszym pozwoleniem na budowę

19.07.2019 – Tłocznia gazu Gustorzyn z decyzją lokalizacyjną

16.05.2019 – Dialog techniczny w sprawie budowy gazociągu Polska-Litwa

24.04.2019 – Południowy odcinek gazociągu Polska-Litwa z kompletem decyzji lokalizacyjnych

24.05.2018 – GAZ-SYSTEM i AMBER GRID podjęły pozytywną decyzję inwestycyjną dotyczącą gazowego połączenia Polska-Litwa

18.05.2018 – Umowa w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL)

22.01.2018 – Gazociąg Polska-Litwa – południowy odcinek zaprojektuje PANGAZ Sp. z o.o.

04.01.2018 – Decyzje lokalizacyjne dla północnego odcinka interkonektora gazowego Polska-Litwa;

24.11.2017 – Inwestycje GAZ-SYSTEM uznane za projekty priorytetowe w Unii Europejskiej;

08.09.2016 – Gazociąg Polska-Litwa: Prace po stronie polskiej

15.09.2015 – Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla budowy połączenia gazowego Polska – Litwa (GIPL)

14.09.2015 – Uczestnicy rynku potwierdzili zainteresowanie projektem połączenia międzysystemowego Polska – Litwa

06.08.2015 – Niewiążąca Faza Procedury Open Season dla połączenia międzysystemowego Polska – Litwa

13.05.2015 – Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla prac planistycznych i projektowych w zakresie połączenia gazowego Polska-Litwa (GIPL)

27.01.2015 –  Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

18.12.2014  – GAZ-SYSTEM S.A. uruchomił postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla nowych połączeń gazowych z Czechami, Słowacją i Litwą

31.10.2014 –  Ponad 1,3 mld PLN wsparcia unijnego na integrację gazowego systemu przesyłowego

28.08.2014 –  GAZ-SYSTEM S.A. i AB Amber Grid złożyli wspólne wnioski o dofinansowanie UE dla projektu Gazowego Interkonektora Polska- Litwa

21.02.2014 –  Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej

15.10.2013 –  Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

02.07.2012 – Studium wykonalności połączenia gazowego Polska-Litwa (GIPL)

10.02.2012 –  Zakończenie analizy ekonomicznej budowy połączenia gazowego Polska-Litwa

Kontakt dla mediów
Iwona Dominiak – Rzecznik Prasowy
tel. kom. +48 502 200 081
tel. +48 22 767 08 95
e-mail:

Biuro Prasowe
tel. kom.  +48 887 220 541
tel. +48 22 220 18 12

ULOTKI

FILMY

GALERIA