Wykonawca projektujący: Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o.