W dniach 20-21 stycznia przeprowadzono wizję terenową trasy gazociągu dla potencjalnych oferentów prac budowlanym  biorących udział w postępowaniu przetargowym. Objazd trasy odbył  się w miejscach trudnych pod względem technicznym, technologicznym lub lokalizacyjnym. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 27 firm zainteresowanych realizacją inwestycji.  Celem wizji było zapoznanie wykonawców z obszarem newralgicznym, na jakim będzie realizowana inwestycja.

Odcinek południowy został podzielony na dwa zadania dla których będą oddzielnie wybierani wykonawcy. Tak też została zorganizowana wizja – w podziale na 2 odcinki oraz z podziałem na  dwie grupy objazdowe.

W ramach zadanie pierwszego wizja rozpoczęła się od układu włączeniowego TG Hołowczyce do ZZU Czyżew, łącznie 11 punktów w tym, 2 przekroczenia metodą HDD rzeki Bug, Sarenki i Nurzec oraz przekroczenie rzeki Kamianki – metodą Direct Pipe. Wizja odbyła się również na 3 punktach ZZU Skiwy Duże, Malec oraz Czyżew.

Natomiast kolejnego dnia 21.01.2020 r.  na zadaniu drugim wizję rozpoczęto od przekroczenia rzeki Brok metodą Direct Pipe do przekroczenia mikrotunelem rzeki Skrody w m. Małym Płocku– punktu łączącego inwestycje z odcinkiem północnym. Jednym z punktów wizji były Zespołu Zaporowo Upustowe  Zambrów oraz Stare Konopki.

Przeprowadzenie wizji dla 27 firm było dużym wyzwaniem dla całego zespołu projektowego. Każdego dnia, tylko w jednej grupie przemieszczało się nawet 20 samochodów i kilkadziesiąt osób. Budowa gazociągu Polska-Litwa nitki południowej to 158 km, która przebiegać będzie przez dwa województwa mazowieckie i podlaskie na terenie 17 gmin.

Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2021 roku.