Odcinek południowy inwestycji Polska – Litwa uzyskał już wszystkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia administracyjne, co pozwoliło zakończyć ważny etap projektowania i przejść do kolejnego kroku jakim jest realizacja budowy gazociągu. Obecnie wszystkie 17 gmin otrzymało pismo informujące o realizowanym etapie prac z prośbą o poinformowaniu mieszkańców i wywieszeniu pisma na tablicach w urzędach oraz na dostępnych stronach internetowych gmin. W załączeniu zamieszczamy niniejsze pismo.