W dniu 20 marca 2020 r. zawarliśmy umowę dotyczą nadzoru inwestorskiego dla całego odcinka północnego z firmą MGGP S.A.

Podpisanie umowy na roboty budowlane na fragmencie Skroda – Konopki planowane jest na przełomie kwietnia- maja 2020 r.

Trasa gazociągu Zadania 1 o długości ok. 61 km Skroda – Konopki przebiegać będzie przez:

• województwo podlaskie w gminach: Mały Płock, Stawiski, Grabowo, Wąsosz, Szczuczyn, Grajewo.

Dane kontaktowe:
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów
tel. 14 626 38 90