Aktualności Zadanie 3 odc. północny Kuków – granica PL-LT

Home>Aktualności Zadanie 3 odc. północny Kuków – granica PL-LT

Już 21 km na Zadaniu 3 posadowione w ziemi

Już 21 km na Zadaniu 3 posadowione w ziemi Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej na terytorium Polski odcinek łączący gazociągi Zadanie 3 ZZU Kuków – Granica PL-LT już zakończony w niemal 45 procentach. Prace związane z odhmusowaniem terenu, rozwózką rur oraz spawanie liniowe

Już 21 km na Zadaniu 3 posadowione w ziemi2021-02-01T08:36:59+01:00

Jak przebiega budowa gazociągu na Zadaniu 3

Obecnie zakończony został pierwszy etap prac na całym Zadaniu  3 od Kukowa do granicy PL-LT o długości ok. 47 km Rozpoznanie geodezyjne i wytyczenie trasy: Określenie dokładnego przebiegu osi rurociągu, wyznaczenie słupkami pasa budowy oraz potencjalnych miejsc kolizji z drogami, liniami kolejowymi etc. Spis inwentaryzacyjny stanu zagospodarowania nieruchomości przed wejściem

Jak przebiega budowa gazociągu na Zadaniu 32020-06-19T13:02:35+02:00

Północna część połączenia gazowego Polska-Litwa bliżej realizacji

W dniu 20 marca 2020 r. zawarliśmy dwie umowy dotyczące północnego odcinka interkonektora gazowego Polska-Litwa (GIPL). Pierwsza dotyczy nadzoru inwestorskiego dla tej inwestycji a drugą z umów nasza spółka podpisała z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania 3 o długości ok. 47 km w powiecie suwalskim i sejneńskim w woj.

Północna część połączenia gazowego Polska-Litwa bliżej realizacji2020-05-21T10:03:47+02:00
Go to Top