Realizacja budowy tłoczni

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem prac związanych z budową Tłoczni Gazu w Hołowczycach i Tłoczni Gazu Gustorzyn.