Cykl spotkań informacyjnych z Właścicielami nieruchomości na Zadaniu 1

Firma Gaz – System wraz z Włodarzami Gmin w chwili poluzowania zakazów w naszym kraju  związanych ze stanem epidemicznym, niezwłocznie przystąpiła  do przeprowadzenia w gminach spotkań informacyjnych dedykowanych dla Właścicieli nieruchomości.

Spotkania odbyły się w miejscach wskazanych przez Włodarzy gmin z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy Gaz- System, wykonawcy prac firmy Romgos oraz Kierownictwo z delegatur ARiMR.

Właścicielom nieruchomości został przedstawiony schemat wykonywanych prac budowlanych, zakres procesu odszkodowawczego oraz standardy bezpieczeństwa obowiązujące w Gaz-System. Mieszkańcy mogli indywidualnie omówić z Wykonawcą prac  przebieg i harmonogram robót na swoim gruncie. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne z danymi kontaktowymi do przedstawicieli Gaz-System oraz Wykonawcy prac.