GAZ-SYSTEM has concluded two agreements regarding the northern section of the Poland-Lithuania gas interconnector. One is related to investor’s supervision exercised over this portion of the project. The other was concluded by the Polish company with the contractor responsible for performing construction work on the northern section of the pipeline. All those achievements are an important step towards the construction of this important gas pipeline for Europe.

Umowę na roboty budowlane na fragmencie Kuków-granica RP (ok. 47 km) GAZ-SYSTEM podpisał z międzynarodowym konsorcjum, którego liderem jest polska firma JT S.A. Nadzór inwestorski nad całością odcinka północnego objęła firma MGGP S.A.

Odcinek północny GIPL o długości ok. 185 km i średnicy 700 mm będzie  zlokalizowany na terenie 2 województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przebiegnie przez 5 powiatów oraz 16 gmin. W ramach jego budowy powstanie także kilka naziemnych obiektów towarzyszących, które są niezbędne dla prawidłowego oraz bezpiecznego użytkowania infrastruktury. Są to tzw. Zespoły Zaporowo-Upustowe (ZZU) rozmieszczone na trasie gazociągu w odległości średnio co 20 – 30 km wraz z drogami dojazdowymi i przyłączami do sieci elektroenergetycznej.

This post is also available in: polski (Polish)