GAZ-SYSTEM wybrał wszystkich wykonawców północnej części gazociągu Polska – Litwa

12 maja br. GAZ-SYSTEM podpisał umowę z firmą IDS-BUD S.A. dla Zadania 1 ZZU Rudka-Skroda – ZZUP Konopki, co oznacza, że spółka zakontraktowała wszystkich wykonawców dla północnej części interkonektora gazowego Polska – Litwa (GIPL). Zamówione zostały także rury i niezbędna armatura, które pozwolą na rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych na tej inwestycji.  

Budowa 185 km północnej części tej inwestycji będzie realizowana przez 3 firmy:
•    IDS-BUD SA. na trasie Rudka Skroda – Konopki  –  ok. 61 km;
•    konsorcjum NDI  na trasie Konopki – Kuków  –  ok. 77 km;
•    konsorcjum JT S.A. na trasie  Kuków – Granica PL-LT   – ok. 47 km.