Już 21 km na Zadaniu 3 posadowione w ziemi

Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej na terytorium Polski odcinek łączący gazociągi Zadanie 3 ZZU Kuków – Granica PL-LT już zakończony w niemal 45 procentach. Prace związane z odhmusowaniem terenu, rozwózką rur oraz spawanie liniowe w dużej mierze dobiega końca. Obecnie zaawansowane są prace robót bezwykopowych (w tym wykonano przewiert sterowany teleoptyczny na 33 km pod torami kolejowymi). Prawie  21 km gazociągu znajduje się już w ziemi. Prace są wykonywane sukcesywnie. Wykonawca prac budowlanych realizuje zadanie zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac. Zakończenie budowy gazociągu wraz z oddaniem do eksploatacji planowane jest na 2022 rok. Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem odcinka granicznego PL-LT.