GAZ-SYSTEM zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z drugą częścią północnego odcinka interkonektora gazowego Polska-Litwa.

Kontrakt na roboty budowlane na fragmencie Konopki – Kuków (ok. 77 km) został podpisany z konsorcjum firm, którego liderem jest NDI Energy Sp. z.o.o. GAZ -SYSTEM ma więc zawarte umowy wykonawcze dla dwóch z trzech odcinków północnej trasy polsko-litewskiego interkonektora gazowego (GIPL) – w marcu tego roku zakontraktowano wykonawcę robót budowlanych dla trzeciej części tego odcinka GIPL (Kuków – Granica RP).

Dane kontaktowe konsorcjum:

NDI ENERGY Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum
Urbanowo 46
64-330 Opalenica

tel. +48 (58) 771 78 88

NDI S.A.
ul. Powstańców Warszawy 19
81-718 Sopot

NDI Sp. z o.o.
ul. Powstańców Warszawy 19
81-718 Sopot