Na początku 2020 roku GAZ-SYSTEM S.A rozpoczął cykl spotkań informacyjnych dedykowanych dla Właścicieli nieruchomości, na których realizowana będzie budowa gazociągu Polska-Litwa. O terminach spotkań informujemy Włodarzy Gmin dedykowanymi pismami oraz na dostępnych stronach internetowych. Spotkania będą prowadzone sukcesywnie we wszystkich gminach i zakończą się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2020r. Spotkania są organizowane jako formuła otwartego dialogu ze społecznością lokalną, które pozwalają na przekazanie wiedzy na temat realizowanego przedsięwzięcia. Uczestnicy spotkań zyskają możliwość przekazania swoich uwag i opinii.