Zakończyła się wycinka na terenach nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Trwają prace związane z wycinką drzew i krzewów na terenach pozostałych nieruchomości na których rosną drzewa, w tym na gruntach Właścicieli prywatnych.

Planowany termin zakończenia głównych prac wycinkowych potrwa do końca marca 2020r., następnie realizowane będą prace związane z uprzątnięciem terenu po wycince.

Przypominamy w tym miejscu, iż Wykonawcą wycinki drzew i krzewów jest firma:

DRWALEX  Wiesław  Grzyb

Białobiel, ul. Spokojna 7  ;  07-402  Lelis

tel./fax. (029) 76818 72  ;  kom.  662 550 387

mail:    ;  www.drwalexgrzyb.pl