W ramach toczącego się postępowania przetargowego na wybór wykonawców robót budowlanych północnego odcinka gazociągu Polska-Litwa, w dniach 24-26 września odbyła się wizja terenowa trasy gazociągu dla potencjalnych oferentów w postępowaniu przetargowym. Celem wizji było zapoznanie wykonawców z obszarem, na jakim będzie realizowana inwestycja. Wizja lokalna odbyła się w miejscach newralgicznych, potencjalnie trudnych pod względem technicznym, technologicznym lub lokalizacyjnym. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 27 firm zainteresowanych realizacją inwestycji.

W postępowaniu wyodrębnione zostały 3 zadania, dla który oddzielnie wybierani będą wykonawcy. Tak też została zorganizowana wizja – w podziale na 3 odcinki:

24.09.2019 r.  – Zadanie 1 – odcinek o długości 61 km – od ZZU Rudka Skroda do ZZUP Konopki

25.09.2019 r.  – Zadanie 2 – odcinek o długości 77 km – od ZZUP Konopki do ZZUP Kuków

26.09.2019 r.  – Zadanie 3 – odcinek o długości 47 km – od ZZUP Kuków do granicy polsko litewskiej

Ze względu na duże zainteresowanie udziałem w wizji – 75 zgłoszonych osób – prezentację trasy każdego z zadań dodatkowo dzielono na 2 grupy

W ramach Zadania 1, w pierwszym dniu wizji terenowej, potencjalnym oferentom zaprezentowano 14 miejsc, w tym m.in. lokalizacje Zespołów Zaporowo Upustowych, 4 lokalizacje przekroczeń dróg krajowych oraz przekroczenia trzech rzek: Skroda, Dzierzbia i Wissa.

W ramach Zadania 2 – drugiego dnia wizji terenowej, potencjalnym oferentom zaprezentowano 17 miejsc, w tym m.in. 4 miejsca przekroczeń metodą bezwykopową HDD, 3 mikrotunele oraz lokalizacje ZZUP, skrzyżowania z drogami i liniami kolejowymi.

Ostatniego dnia wizji prezentowano trasę gazociągu w ramach Zadania 3. Wykonawcy zobaczyli 17 miejsc, m.in. lokalizacje przejścia gazociągu przez obszary górnicze/ czynne kopalnie kruszyw, przekroczenia HDD, Mikrotunele i Direct Pipe, miejsca wymagające wymiany gruntu bądź posadowienia gazociągu na palach, przekroczenia torów kolejowych, dróg (w tym ekspresowych), jak również lokalizacje ZZU oraz przekroczenie granicy polsko litewskiej.

Ciekawostką jest zaplanowany pierwszy w Polsce i prawdopodobnie w Europie przewiert metodą Direct Pipe rurą przewodową DN700, dzięki któremu możliwe będzie przekroczenie rzeki Czarna Hańcza.

Każdego dnia, tylko w jednej grupie przemieszczało się nawet 20 samochodów i kilkadziesiąt osób. Prezentacja tak długiego gazociągu w połączeniu z tak dużym zainteresowaniem ze strony wykonawców stanowiła duże wyzwanie logistyczne.

Wchodząca w fazę realizacji inwestycja to liczący 185 km odcinek północny gazociągu Polska-Litwa, który będzie przebiegał przez szesnaście gmin województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego tj. Mały Płock, Stawiski, Grabowo, Wąsosz, Szczuczyn, Grajewo, Rajgród, Prostki, Kalinowo, Raczki, Bakałarzewo, Suwałki, Jeleniewo, Szypliszki, Puńsk oraz Sejny.

Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2021 roku.