Odcinek północny został podzielony na 3 zadania realizacyjne.

– zadanie nr 1 –  odcinek o długości 61 km – od ZZU Rudka Skroda do ZZUP Konopki

– zadanie nr 2 – odcinek o długości 77 km – od ZZUP Konopki do ZZUP Kuków

– zadanie nr 3 – odcinek o długości 47 km – od ZZUP Kuków do granicy polsko litewskiej