Odcinek południowy OR2 wkracza w końcowy etap realizacji prac budowlanych

Home>Aktualności, Aktualności Zadanie 2 odc. południowy Gnaty Soczewka - Rudka-Skroda>Odcinek południowy OR2 wkracza w końcowy etap realizacji prac budowlanych

Wykonawca Robót Budowlanych (dalej WRB) – Spółka PORR S.A. adres biura budowy: ul. Szkolna 2, 18-305 Szumowo – przystępuje do porządkowania i rekultywacji działek zajętych na potrzeby pasa montażowego, jednak nie następuje jeszcze zwrot nieruchomości Właścicielom. WRB w dalszym ciągu będzie mógł korzystać z wyznaczonego pasa montażowego celem wykonania prób oraz odbiorów technicznych.

1. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego:

  • odtworzenie ukształtowania terenu i  zabezpieczenie przed erozją;
  • przywrócenie pierwotnej warstwy gleby – rozłożenie humusu w pasie budowy;
  • odbudowa biologiczna, m.in. polegającą na obsianiu terenu mieszanką traw (po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac z właścicielami działek).

2. Znakowanie trasy gazociągu:

  • znakowanie słupkami, które pozostaną jedynym śladem przebiegu rurociągu pomiędzy kolejnymi obiektami naziemnymi (ZZU).

3. Wykonanie prób, odbiorów technicznych i rozruchów: uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na użytkowanie, formalne przekazanie gazociągu do eksploatacji.

Pismo informacyjne do gmin w sprawie zakończenia prac budowlanych.

2021-09-08T14:41:27+02:00
Go to Top