Wykonawca Robót Budowlanych (dalej WRB) – Konsorcjum Firm w składzie: ROMGOS GWIAZDOWSCY Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne TOLOS Piotr Walczak i  wspólnicy spółka komandytowa – adres biura budowy: ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze – przystępuje do porządkowania i rekultywacji działek zajętych na potrzeby pasa montażowego, jednak nie następuje jeszcze zwrot nieruchomości Właścicielom. WRB w dalszym ciągu będzie mógł korzystać z wyznaczonego pasa montażowego celem wykonania prób oraz odbiorów technicznych.

1. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego:

  • odtworzenie ukształtowania terenu i  zabezpieczenie przed erozją;
  • przywrócenie pierwotnej warstwy gleby – rozłożenie humusu w pasie budowy;
  • odbudowa biologiczna, m.in. polegającą na obsianiu terenu mieszanką traw (po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac z właścicielami działek).

2. Znakowanie trasy gazociągu:

  • znakowanie słupkami, które pozostaną jedynym śladem przebiegu rurociągu pomiędzy kolejnymi obiektami naziemnymi (ZZU).

3. Wykonanie prób, odbiorów technicznych i rozruchów: uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na użytkowanie, formalne przekazanie gazociągu do eksploatacji.

Pismo informacyjne do gmin w sprawie zakończenia prac budowlanych.