Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi prace projektowe dla nowej inwestycji pod nazwą „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”, która połączy sieci przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Stronami projektu są spółki GAZ-SYSTEM S.A. – operator polskiego systemu przesyłowego oraz AB Amber Grid  – operator litewskiego systemu przesyłowego.

ODCINEK PÓŁNOCNY

Inwestycja realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2014 poz. 1501 j.t. z późniejszymi zmianami), tzw. „specustawy gazowej”.

Odcinek północny projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia o długości ok. 185 km i średnicy 700 mm zostanie zlokalizowany na terenie 2 województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego i przebiegał będzie przez 5 powiatów oraz 16 gmin. W ramach budowy tego odcinka gazociągu powstanie także kilka naziemnych obiektów towarzyszących, których budowa jest niezbędna dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania infrastruktury. Są to tzw. Zespoły Zaporowo-Upustowe (ZZU) wraz z drogami dojazdowymi oraz instalacje sterowania i zasilania rozmieszczone na trasie w odległości średnio co ok. 30 km.

ODCINEK POŁUDNIOWY

Inwestycja prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2009r. Nr 84 poz. 700 z późniejszymi zmianami), tzw. „specustawy gazowej”.

Odcinek południowy projektowanego gazociągu o długości ok. 158 km i średnicy DN 700 mm zostanie zlokalizowany na terenie 2 województw: mazowieckiego i podlaskiego i przebiegał będzie przez 7 powiatów oraz 17 gmin. W ramach budowy tego odcinka gazociągu powstanie także kilka naziemnych obiektów towarzyszących, których budowa jest niezbędna dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania infrastruktury. Są to tzw. Zespoły Zaporowo-Upustowe (ZZU) wraz z drogami dojazdowymi oraz instalacje sterowania i zasilania rozmieszczone na trasie w odległości średnio co ok. 30 km.

ODCINEK PÓŁNOCNY

Gazociąg Polska-Litwa – odcinek północny planowany przebieg w podziale na jednostki administracji terytorialnej(długość. ok. 185 km)
Województwopodlaskie (ok. 72 km)warmińsko-mazurskie (ok. 38 km)podlaskie (ok. 75 km)
Powiatkolneńskigrajewskiełckisuwalskisejnenski
GminaMały Płock

Stawiski

Grabowo

Wąsosz

Szczuczyn

Grajewo

Rajgród

Prostki

Kalinowo

Raczki

Bakałarzewo

Suwałki

Jeleniewo

Szypliszki

Puńsk

Sejny

ODCINEK POŁUDNIOWY

Gazociąg Polska-Litwa – odcinek południowy planowany przebieg w podziale na jednostki administracji terytorialnej(długość. ok. 158 km)
Województwomazowieckie (ok. 28 km)podlaskie (ok. 130 km)
Powiatłosickiostrowskisiemiatyckiwysoko-mazowieckizambrowskiłomżyńskikolneński
GminaSarnakiBoguty-Pianki

Andrzejewo

Siemiatycze miasto

Siemiatycze

Grodzisk

Drohiczyn

Perłejewo

Ciechanowiec

Klukowo

Czyżew

Zambrów

Szumowo

Łomża

Śniadowo

Nowogród

Mały Płock

This post is also available in: English (angielski)