O INWESTORZE

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest strategiczną spółką Skarbu Państwa odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie infrastrukturą przesyłową w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. jako jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów spółka wpisana do wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym ma za zadanie zarządzanie krajową siecią gazociągów wysokiego ciśnienia w Polsce (łącznie ponad 11 000 km). Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Energetyczne spółka jest także zobowiązana do budowy nowej infrastruktury przesyłowej w celu wzmocnienia krajowego bezpieczeństwa energetycznego i odzwierciedlającego oczekiwania rynku i przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku.

Nowe gazociągi budowane wokół aglomeracji warszawskiej stanowią część szerokiego planu inwestycyjnego GAZ-SYSTEM S.A. w ramach tzw. Korytarza Północ-Południe, który ma pozwolić na pełną integrację infrastruktury przesyłowej w tej części Europy. W tym celu GAZ-SYSTEM S.A. planuje do 2025 roku wybudować łącznie ok. 2000 km gazociągów głównie w południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Dofinansowanie UE

Projekt gazociągu Polska – Litwa otrzymał wsparcie finansowe Unii Europejskiej w ramach programu „Transeuropejska sieć energetyczna” (TEN-E) oraz instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) na przeprowadzenie prac planistycznych, projektowych oraz budowlanych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Transeuropejska sieć energetyczna (TEN-E).