Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje i zapewnia, że wszelkie dane osobowe są  przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Administratorem danych osobowych jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z wdrożeniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. RODO, poniżej zamieszczamy następujące dokumenty regulujące kwestie przetwarzania danych osobowych przez GAZ-SYSTEM.

Informacja dla użytkowników systemów teleinformatycznych w ramach usług świadczonych przez GAZ-SYSTEM S.A.:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych usługobiorców korzystających z usługi Newsletter

This post is also available in: English (angielski)