W dniu 20 marca 2020 r. zawarliśmy dwie umowy dotyczące północnego odcinka interkonektora gazowego Polska-Litwa (GIPL). Pierwsza dotyczy nadzoru inwestorskiego dla tej inwestycji a drugą z umów nasza spółka podpisała z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania 3 o długości ok. 47 km w powiecie suwalskim i sejneńskim w woj. podlaskim. To kolejny krok ku budowie tego ważnego dla Europy gazociągu.

Umowę na roboty budowlane na fragmencie Kuków-granica RP GAZ-SYSTEM podpisał z międzynarodowym konsorcjum, którego liderem jest polska firma JT S.A. Nadzór inwestorski nad całością odcinka północnego objęła firma MGGP S.A.

W załączeniu przekazujemy dane kontaktowe do firm Wykonawczych:

Wykonawca Robót Budowlanych

Biuro Budowy WRB

JT S.A. Biała Woda 46

16-402 Suwałki

Przedstawiciele WRB:

Ekspert ds. nieruchomości:

Paweł Stafiej

tel. +48 606 124 656

e-mail:

Kierownik Budowy:

Łukasz Wydra

Tel. +48 604 119 620

e-mail:

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego

MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie

ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel. 14 626 38 90

This post is also available in: English (angielski)