W styczniu na północnym odcinku gazociągu Polska – Litwa GAZ-SYSTEM rozpoczął spotkania z mieszkańcami.

Strategiczna inwestycja budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, tj. odcinek północny gazociągu Polska – Litwa wszedł w kolejny etap realizacji jakim jest wykonawstwo prac budowlanych.

Odcinek północny został podzielony na 3 zadania realizacyjne.

  • zadanie nr 1 –  odcinek o długości 61 km – od ZZU Rudka Skroda do ZZUP Konopki
  • zadanie nr 2 – odcinek o długości 77 km – od ZZUP Konopki do ZZUP Kuków
  • zadanie nr 3 – odcinek o długości 47 km – od ZZUP Kuków do granicy polsko – litewskiej

Przed rozpoczęciem prac rozpoczęły się od 29 stycznia spotkania z mieszkańcami w 16 gminach po trasie gazociągu. Spotkania są organizowane jako formuła otwartego dialogu ze społecznością lokalną, które pozwolą nam na przekazanie informacji na temat realizowanego przedsięwzięcia. Uczestnicy spotkań zyskają możliwość przekazania swoich uwag i opinii oraz zapoznają się z przebiegiem gazociągu na swojej nieruchomości.

Pierwsze trzy spotkania odbyły się na zadaniu trzecim w powiacie suwalskim w gminach Sejny, Szypliszki oraz Jeleniewo. Główne bloki tematyczne omawiali członkowie zespołów projektowych, którzy odpowiadali na liczne pytania, zadawane przez uczestników spotkań. Najczęstsze pytania dotyczyły wysokości odszkodowań, sposobu naliczania oraz terminu wypłaty. Na spotkaniach obecni byli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Udzielali oni także odpowiedzi dotyczących kwestii dopłat rolnych.

Dzięki wsparciu włodarzy gmin, którzy pomogli w organizacji konsultacji poprzez bezpłatne udostępnienie sal i wyposażenia oraz pomogli w powiadomieniu właścicieli o spotkaniach, zaowocowały one licznym przybyciem mieszkańców.

Był to pierwszy cykl spotkań dla projektowanego gazociągu Polska – Litwa. Na przełomie lutego – marca zostały zaplanowane dalsze konsultacje dla wszystkich trzech zadań.