GAZ-SYSTEM uzyskał komplet decyzji i pozwoleń administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy północnego odcinka gazociągu przesyłowego Polska – Litwa. Są to m.in. pozwolenia środowiskowe, lokalizacyjne i budowlane. Nowa infrastruktura przesyłowa pozwoli na odbiór paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej, ale także na przyłączenie dużych odbiorców przemysłowych do systemu gazociągów wysokiego ciśnienia. Pojawi się ponadto możliwość gazyfikacji regionów do tej pory pozbawionych dostępu do gazu ziemnego.

Wszystkie uzyskane decyzje mają status ostateczności i wykonalności. To pozwala GAZ-SYSTEM przystąpić do kolejnego etapu realizacji jakim, jest rozpoczęcie robót budowlanych. Inwestycja będzie polegać na wybudowaniu ok. 185 km gazociągu o średnicy 700 mm oraz kilku naziemnych obiektów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury gazowej. Trasa przebiega przez 2 województwa, 5 powiatów i 16 gmin.

Budowa gazociągu została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

Zadanie 1: Rudka Skroda – Konopki o długości ok. 61 km
Zadanie 2: Konopki – Kuków o długości ok. 77 km
Zadanie 3: Kuków – granica PL-LT o długości ok. 47 km