Trasa gazociągu południowego

Home>Trasa gazociągu południowego
Trasa gazociągu południowego2020-04-16T12:47:00+02:00

GAZ-SYSTEM uzyskał komplet decyzji i pozwoleń administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy południowego odcinka gazociągu przesyłowego Polska – Litwa. Są to m.in. pozwolenia środowiskowe, lokalizacyjne i budowlane. Nowa infrastruktura przesyłowa pozwoli na odbiór paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej, ale także na przyłączenie dużych odbiorców przemysłowych do systemu gazociągów wysokiego ciśnienia. Pojawi się ponadto możliwość gazyfikacji regionów do tej pory pozbawionych dostępu do gazu ziemnego.

Wszystkie uzyskane decyzje mają status ostateczności i wykonalności. To pozwala GAZ-SYSTEM przystąpić do kolejnego etapu realizacji jakim, jest rozpoczęcie robót budowlanych. Inwestycja będzie polegać na wybudowaniu ok.1 58 km gazociągu o średnicy 700 mm oraz kilku naziemnych obiektów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury gazowej. Trasa przebiega przez 2 województwa, 7 powiatów i 17 gmin.

Budowa gazociągu została podzielona na dwa odcinki realizacyjne:

Zadanie 1: TG Hołowczyce do granicy woj. mazowieckiego Gnaty Soczewka o długości ok. 72,5 km
Zadanie 2: Gnaty Soczewka od granicy woj. mazowieckiego do Rudka Skroda 0 długości ok. 84,7 km.

Go to Top