Umowa na dostawę rur podpisana dla odcinka południowego

Realizacja odcinka południowgo coraz bliżej. W dniu 02.06.2020 r.  doszło do zawarcia umowy częściowej na dostawę rur osłonowych dla potrzeb realizacji gazociągu Polska-Litwa część południowa. Umowa zawarta jest z firmą Izostal S.A.

  • Trwają obecnie prace nad oceną ofert na wyłonienie wykonawcy WRB . Ofert wpłynęło na:  Zadanie 1 – 7, Zadanie 2 – 6,
  • W dniu 24.04.2020 r. doszło do otwarcia ofert w postępowaniu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego (WNI),
  • Wycinka drzew i krzewów na całym odcinku południowym zakończyła się sukcesem.