Zadanie 1 w ramach południowego odcinka gazociągu Polska – Litwa (GIPL)

Odcinek Południowy gazociągu Polska – Litwa został podzielony na dwa zadania realizacyjne.

Obecnie trwa etap oceny ofert na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych oraz wykonawcy nadzoru inwestorskiego dla odcinka południowego GIPL.

Trasa gazociągu w ramach Zadania 1 ma długość ok. 72,5 km od Tłoczni Gazu Hołowczyce na terenie gm. Sarnaki, pow. łosicki, woj. mazowieckie do granicy woj. podlaskiego, pow. wysokomazowiecki, gm. Klukowo, obręb Gnaty-Soczewka z woj. mazowieckim, a przebiegać będzie przez :

• województwo mazowieckie w gminie: Sarnaki,

• województwo podlaskie w gminach: Siemiatycze, miasto Siemiatycze, Grodzisk, Drohiczyn, Perlejewo, Ciechanowiec i Klukowo,

Trwają prace związane z wycinką zieleni na terenach nieruchomości na których rosną drzewa i krzewy, w tym na gruntach Właścicieli prywatnych. Planowany termin zakończenia głównych prac wycinkowych potrwa do końca kwietnia 2020r., następnie realizowane będą prace związane z uprzątnięciem terenu po wycince.