Zadanie 2 w ramach południowego odcinka gazociągu Polska – Litwa (GIPL)

Odcinek Południowy gazociągu Polska – Litwa został podzielony na dwa zadania realizacyjne.

Obecnie trwa etap oceny ofert na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych oraz wykonawcy nadzoru inwestorskiego dla odcinka południowego GIPL.

Trasa gazociągu w ramach Zadania 2 ma długość ok. 84,7 km od granicy woj. mazowieckiego, pow. ostrowski, gm. Boguty-Pianki, obręb Trynisze-Moszewo do miejscowości Rudka-Skroda, gm. Mały Płock, pow. kolneński, woj. podlaskie, a przebiegać będzie przez :

• województwo mazowieckie w gminach: Boguty Pianki i Andrzejewo,

• województwo podlaskie w gminach: Czyżew, Zambrów, Szumowo, Śniadowo, Łomża, Nowogród i Mały Płock,

Trwają prace związane z wycinką zieleni na terenach nieruchomości na których rosną drzewa i krzewy, w tym na gruntach Właścicieli prywatnych. Planowany termin zakończenia głównych prac wycinkowych potrwa do końca kwietnia 2020r., następnie realizowane będą prace związane z uprzątnięciem terenu po wycince.