GAZ-SYSTEM zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z drugą częścią północnego odcinka interkonektora gazowego Polska-Litwa.

Kontrakt na roboty budowlane na fragmencie Konopki – Kuków (ok. 77 km) został podpisany z konsorcjum firm, którego liderem jest NDI Energy Sp. z.o.o.

Trasa gazociągu Zadania 2 o długości ok. 77 km Konopki – Kuków przebiegać będzie przez 2 województwa:
• województwo podlaskie w gminach: Grajewo, Rajgród, Raczki, Bakałarzewo, Suwałki,

• województwo warmińsko-mazurskie w gminach: Prostki, Kalinowo.

Dane kontaktowe:

Wykonawca Robót Budowlanych (WRB)

Konsorcjum Firm w składzie:

NDI Energy Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum,

NDI Sopot S.A. oraz NDI Sp. z o.o.

Biuro Budowy w Ełku

Ul. Suwalska 84A

19-300 Ełk

Przedstawiciele WRB:

Ekspert ds. nieruchomości:

Karol Horowski

tel. +48 798 537 882

e-mail:

Kierownik Budowy:

Robert Krzemiński

tel. +48 508 412 518

e-mail:

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego (WNI)

MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie

Biuro Nadzoru w Ełku

Ul. Suwalska 84

19-300 Ełk