Zadanie 3 Kuków – granica PL-LT

Home>Zadanie 3 Kuków – granica PL-LT
Zadanie 3 Kuków – granica PL-LT2020-04-16T09:43:20+02:00

W dniu 20 marca 2020 r. zawarliśmy dwie umowy dotyczące północnego odcinka interkonektora gazowego Polska-Litwa (GIPL). Pierwsza dotyczy nadzoru inwestorskiego dla tej inwestycji a drugą z umów nasza spółka podpisała z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania 3 o długości ok. 47 km w powiecie suwalskim i sejneńskim w woj. podlaskim. To kolejny krok ku budowie tego ważnego dla Europy gazociągu.

Umowę na roboty budowlane na fragmencie Kuków-granica RP GAZ-SYSTEM podpisał z międzynarodowym konsorcjum, którego liderem jest polska firma JT S.A. Nadzór inwestorski nad całością odcinka północnego objęła firma MGGP S.A.

Trasa gazociągu Zadania 3 o długości ok. 47 km Kuków – granica PL-LT przebiegać będzie przez:
• województwo podlaskie w gminach: Suwałki, Jeleniewo, Szypliszki, Puńsk i Sejny.

Dane kontaktowe:
Wykonawca Robót Budowlanych
Biuro Budowy WRB
JT S.A.
Biała Woda 46

16-402 Suwałki

Przedstawiciele WRB:
Ekspert ds. nieruchomości:
Paweł Stafiej
tel. +48 606 124 656

e-mail:

Kierownik Budowy:
Łukasz Wydra
Tel. +48 604 119 620

e-mail:

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów

tel. 14 626 38 90

Go to Top